Billedet på sidehoved

Understøttende undervisning og linjetimer

Den understøttende undervisning bruges til at supplere undervisningen i fagene, så eleverne i højere grad kommer til at koble teori og praksis. 
 
Den understøttende undervisning ligger ud over undervisningen i fagene.
 
Den understøttende undervisning kan både have et direkte fagrelateret indhold og et bredere sigte - eksempelvis opgaver der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
 
I afdelingen bidrager den understøttende undervisning og linjetimer til at skærpe den enkelte linjes særlige fokus og indhold.

Fag

Afdelingen gennemfører undervisning i følgende obligatoriske fag:

Dansk Engelsk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Idræt 

Håndværk og design Matematik Geografi Biologi Fysik/kemi

Herudover modtager eleverne undervisning i Tysk som andet fremmedsprog.

Elever går på forskellige linjer, hvor flere lektioner ugentligt er med til at tegne linjens profil, så elever mærker, at deres valg af linje slår igennem i undervisningen.

Uanset valg af linje sikrer undervisningen, at eleverne bliver klar til folkeskolens prøver i fagene.

Elevernes deltagelse i projekter

Elever i overbygningen besøger basisafdelingerne, hvor de gennem deltagelse i undervisningen, oplæg m.m. giver distriktets yngre elever et indblik i den undervisning, de senere vil kunne møde i overbygningen.
Hvert år deltager elever fra overbygningsafdelingen i den årlige Naturvidenskabsfestival, hvor de gennemfører kemi-show for førskolebørn og yngre elever fra hele kommunen.

Afdelingens multihal

Overbygningsafdelingen råder over nyopført multihal, og i april 2016 har elever i overbygningsafdelingen været med til at opføre musicalen "Askepop" i multihallen.
Mange elever fra afdelingen havde særlige opgaver i tilknytning til opførelsen af musicalen.

Tekst